Domoznanstvo

V bibliotekarstvu domoznanstvo označuje dejavnost zbiranja, obdelovanja in hranjenja knjižnega ter neknjižnega gradiva, ki zajema zgodovinski, geografski, etnološki, družbeni in kulturni utrip območja, ki ga knjižnica s svojim delovanjem pokriva.

Domoznansko gradivo se v Knjižnici Litija načrtno zbira od leta 1991, ko je bil sprejet dokument Domoznanska dejavnost v knjižničnem informacijskem sistemu Slovenije.Tako zbiramo vse vrste gradiva, ki je vezano na območji občin Litija in Šmartno pri Litiji:

  • monografske publikacije avtorjev, ki izhajajo s področja obeh občin in tiste, ki govorijo o našem področju in naših ljudeh,
  • serijske publikacije: zbornike, glasila delovnih organizacij, šolska glasila, poročila sej občinskih svetov in podobno.
  • polpublicirano gradivo: diplomske, magistrske naloge, doktorske disertacije, raziskovalne naloge,
  • kartografsko gradivo,
  • slikovno gradivo, fotografije, razglednice,
  • avdio in video gradivo, elektronski viri,
  • drobni tisk: prospekti, plakati, vabila, koledarji in drugo,
  • članke iz dnevnih časopisov in revij.


Namen domoznanske dejavnosti je nudenje in posredovanje domoznanskih informacij, tekoče informiranje prebivalcev z aktualnimi dogodki, omogočanje prikaza zgodovine in razvoja določenega območja. Na ta način je knjižnica s svojo domoznansko zbirko najbolj povezana z okoljem.

Domoznanstvo na spletu omogoča uporabnikom povezovanje z lokalnim okoljem in njegovo zgodovino oz. krepitev identitete.

NAŠE DOMOZNANSKE ZBIRKE

VIDEO ARHIV

Leto 2014 nas spominja na pričetek prve svetovne vojne – 100 letnica velike vojne nas tudi v knjižnici ni obšla. Želeli smo uloviti spomine na tedanji čas. Ob raziskovanju, preučevanju, pogovorih je nastal dokumentarni film, ki so si ga v sklopu pedagoških ur ogledali dijaki litijske gimnazije in učenci devetih razredov. Pokazali smo ga tudi v osrednji litijski knjižnici 20. novembra, ob dnevu splošnih knjižnic.

Naslov filma je: »Nič več kot je prej bilo«, v njem pa se dotikamo ozadja vojne, razlogov, povodov, posledic vojne, najpomembneje za nas pa je, da smo skušali z njim orisati čas izpred stotih let ter ga povezati z življenjem na naših tleh, torej območij Litije in Šmartnega z okolico. 

Ob zbiranju gradiva smo se povezali s posamezniki, društvi, institucijami, pokukali v arhive, cerkvene kronike – slišali tudi osebne zgodbe, ki zgodbi dajejo posebno težo.

Naša pisna in duhovna dediščina povezuje generacije. 

Toplo se zahvaljujemo vsem, ki ste nam pomagali pri zbiranju podatkov:
DAMJAN ELI, DEBEVEC DAMJANA, DRUŽINA LOGAR, DRUŽINA SAVŠEK, FLISEK JOŽE, GNEZDA SONJA, GOMBAČ JOŽA, GORENC POLONA, GREGORČIČ STANE, JASENC JANEZ, JELENC PAVLA, JURIČ FANI, JURJEVEC JANEZ, KNEZ ANICA, KVATERNIK JANEZ, LEBINGER MARIJELA, MRZEL SLAVKA, SINIGOJ JOŽE, VIDIC RUDI.

Obratovalni čas

Telefon: 01 898 05 80  
Ponedeljek od 10:00 do 19:00
Torek od 10:00 do 18:00
Sreda od 10:00 do 19:00
Četrtek od 8:00 do 19:00
Petek od 8:00 do 19:00
Sobota 7:30 do 12:30
Nedelja in prazniki ZAPRTO

V mesecih juliju in avgustu velja poletni delovni čas (glej spodaj).

Telefon: 01 899 20 80  
Ponedeljek od 8:00 do 15:00
Torek od 12:00 do 19:00
Sreda ZAPRTO
Četrtek od 12:00 do 19:00
Petek od 8:00 do 15:00
Sobota, nedelja in prazniki ZAPRTO

V mesecih juliju in avgustu velja poletni delovni čas (glej spodaj).

Telefon: 0599 79844  
Torek 10:00 do 14:00
Petek 17:00 do 19:00
 
POLETNI DELOVNIK:
v juliju in avgustu bo knjižnica Gabrovka odprta ob torkih, vsakih 14 dni, od 17. do 19. ure.
(11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8.)
 

Namig: za podaljšanje gradiva v knjižnici Gabrovka izven delovnega časa, pokličite v osrednjo knjižnico v Litijo.

 

Telefon: 0590 21 313  
Ponedeljek 15:00 do 19:00
Sreda 10:00 do 14:30

POLETNI DELOVNIK
v juliju in avgustu bo knjižnica Vače  odprta ob ponedeljkih, vsakih 14 dni, od 17. do 19. ure.
(10. 7., 24. 7., 7. 8., 21. 8.)
 

Namig: za podaljšanje gradiva v knjižnici Vače izven delovnega časa, pokličite v osrednjo knjižnico v Litijo.

 

Poletni delovni čas (julij in avgust)

Knjižnici Litija in Šmartno
Poletni delovni čas velja v mesecih juliju in avgustu
Ponedeljek od 12. do 19. ure
Torek od 7.30. do 14.30 ure
Sreda od 7.30. do 14.30 ure,
ŠMARTNO ZAPRTA
Četrtek od 12. do 19. ure
Petek od 7.30. do 14. 30 ure
Sobota ZAPRTO
 
Namig: za podaljšanje izven delovnega časa potujočih enot lahko pokličete tudi v matično knjižnico Litija.
 
Knjižnica Gabrovka
v juliju in avgustu bo knjižnica Gabrovka odprta ob torkih, vsakih 14 dni, od 17. do 19. ure.
(11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8.)
 
Knjižnica Vače
v juliju in avgustu bo knjižnica Vače  odprta ob ponedeljkih, vsakih 14 dni, od 17. do 19. ure.
(10. 7., 24. 7., 7. 8., 21. 8.)