POSEBNOSTI KNJIŽNICE

Knjižnica Litija navzven ni videti kaj posebnega, a vendar je edinstvena. To čutimo njeni zaposleni, to nam priznavajo mnogi zvesti člani in tudi obiskovalci. Ljudje, ki jo obiščejo, presenečeni spoznavajo eminentno stoletno hišo z iskrivim duhom.

Osrednja knjižnica je sicer majhna, a vendar široka. Širino ji dajejo njene dejavnosti in vsebina, ki jo ponujamo uporabnikom. Izposoja gradiva, informiranje, učenje, priprava raznovrstnih kulturnih dogodkov, zbiranje in urejanje domoznanske zbirke, kjer že več let zbiramo gradivo o družbenem, gospodarskem, političnem in kulturnem dogajanju v obeh občinah. Iz informacij je nastal spletni biografski leksikon Obrazi srca Slovenije.

Del domoznanske zbirke so lokalne informacije (časopisni klipingi), biografske mape »javnih osebnosti« itd, seveda pa je domoznanstvo zelo širok pojem, ki ga le stežka omejujemo, glavni okvir pa mu predstavlja geografsko območje, ki ga pokriva naša knjižnica (občini Litija in Šmartno pri Litiji).

Posebno ponosni smo na nastajajočo zbirko starih razglednic (pretežno gre za motive stare Litije in seveda okoliških krajev), ki dopolnjujejo in bogatijo našo domoznansko zbirko. Načrtujemo, da bo uporabnikom kmalu na voljo tudi v elektronski obliki.

V knjižnici ima sedež več organizacij: LIons klub Litija, Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno, Slovenska filatelistična akademija (z redkimi in dragocenimi knjigami s področja filatelije).

Čeprav je zgradba stara, pa je knjižničarska dejavnost, ki se odvija v njej kos izzivom sodobnega časa: sledimo novim informacijskim trendom (oprema), predvsem pa si prizadevamo za aktualno in zanimivo zbirko gradiva ter strokovne in usposobljene zaposlene.

Obratovalni čas

Ponedeljek od 10. do 19. ure
Torek od 10. do 18. ure
Sreda od 10. do 19. ure
Četrtek od 8. do 19. ure
Petek od 8. do 19. ure
Sobota od 7.30. do 12.30 ure
Ponedeljek od 8. do 15. ure
Torek od 12. do 19. ure
Sreda ZAPRTO
Četrtek od 12. do 19. ure
Petek od 8. do 15. ure
Sobota Zaprto
Knjižnici Litija in Šmartno
Poletni delovni čas velja v mesecih juliju in avgustu
Ponedeljek od 12. do 19. ure
Torek od 7.30. do 14.30 ure
Sreda od 7.30. do 14.30 ure,
ŠMARTNO ZAPRTA
Četrtek od 12. do 19. ure
Petek od 7.30. do 14. 30 ure
Sobota ZAPRTO
 
Namig: za podaljšanje izven delovnega časa potujočih enot lahko pokličete tudi v matično knjižnico Litija.