KRONIKA

1872 – ustanovitev Narodne čitalnice v Šmartnem

1885 – Ustanovitev Slovenskega bralnega društva v Litiji

Sokolska knjižnica v Litiji (Sokol ustanovljen 1909)

Knjižnica Svoboda – 1923 (prenehala delovati leta 1941)

po letu 1945 – Ljudska knjižnica OF – preimenovanje v Ljudsko knjižnico

1961 – prvi zakon o knjižničarstvu

v letu 1964 poleg Ljudske knjižnice Litija (prostori v dvorani na Stavbah) deluje še 10 knjižnic (Ribče, Hotič, Sava, Kostrevnica,

Šmartno, Kresnice, Polšnik, Gabrovka, DU Litija) – vodi jo Anica Brovč 1966 – knjižnica se preseli v Knavsovo hišo (stala je pod nadvozom), pridobi dve sobi, ločen oddelek za mlade;

1967 – knjižnica dobi status matične, preimenovana je v Matično knjižnico Litija, deluje pri Delavski univerzi Litija; dobi prvega redno zaposlenega delavca (Bogdan Bučar);

1971 – zaposlena nova strokovna sodelavka – Joža Ocepek, ki knjižnico tudi vodi

1971 – odpre se podružnična knjižnica v Šmartnem (Kulturni dom)

1973 – odpre se podružnična knjižnica v Gabrovki – zaradi slabega obiska se leta 1979 ukine knjižna zaloga se priključi potujoči knjižnici (danes ta deluje v 10 krajih občin Litija in Šmartno)

1972 – knjižnica se zaradi gradnje nadvoza seli v Farbarjev grad

1972 – prvič organizirana knjižnična in knjižna vzgoja

1973 – namesto izposojnine se uvede članarina, kar ugodno vpliva na izposojo;

1982 - reorganizacija Delavske univerze v Zavod za izobraževanje in kulturo Litija; knjižnica se preseli iz Farbarjevega gradu na Parmovo ulico (dograjena je nova občinska stavba, občina se iz Parmove preseli, knjižnica dobi 100m2 prostora)

1989 – knjižnici je dodeljena celotna stavba na Parmovi 9 pričetek adaptacije nekdanjega glavarstva po fazah (streha, prvo nadstropje, pritličje, klet, fasada)

2002 – Zaključek adaptacije (sodelovanje Občine Litija in Ministrstva za kulturo RS)

2006 – Občina Šmartno odkupi nekdanjo šolo/pekarno na Staretovem trgu in prostore nameni krajevni knjižnici

2004 – Občini Litija in Šmartno pri Litiji sprejmeta Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Litija (knjižnica postane samostojni zavod, ni več del Zavoda za izobraževanje in kulturo Litija)

2007 – avtomatizirana izposoja v potujoči knjižnici Gabrovka

2007 – odprtje novih prostorov krajevne knjižnice v Šmartnem (150 m2)

2010  odprtje nove enote knjižnice na Vačah


Obratovalni čas

Telefon: 01 898 05 80  
Ponedeljek od 10:00 do 19:00
Torek od 10:00 do 18:00
Sreda od 10:00 do 19:00
Četrtek od 8:00 do 19:00
Petek od 8:00 do 19:00
Sobota 7:30 do 12:30
Nedelja in prazniki ZAPRTO

V mesecih juliju in avgustu velja poletni delovni čas (glej spodaj).

Telefon: 01 899 20 80  
Ponedeljek od 8:00 do 15:00
Torek od 12:00 do 19:00
Sreda ZAPRTO
Četrtek od 12:00 do 19:00
Petek od 8:00 do 15:00
Sobota, nedelja in prazniki ZAPRTO

V mesecih juliju in avgustu velja poletni delovni čas (glej spodaj).

Telefon: 0599 79844  
Torek 10:00 do 14:00
Petek 17:00 do 19:00
 
POLETNI DELOVNIK:
v juliju in avgustu bo knjižnica Gabrovka odprta ob torkih, vsakih 14 dni, od 17. do 19. ure.
(11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8.)
 

Namig: za podaljšanje gradiva v knjižnici Gabrovka izven delovnega časa, pokličite v osrednjo knjižnico v Litijo.

 

Telefon: 0590 21 313  
Ponedeljek 15:00 do 19:00
Sreda 10:00 do 14:30

POLETNI DELOVNIK
v juliju in avgustu bo knjižnica Vače  odprta ob ponedeljkih, vsakih 14 dni, od 17. do 19. ure.
(10. 7., 24. 7., 7. 8., 21. 8.)
 

Namig: za podaljšanje gradiva v knjižnici Vače izven delovnega časa, pokličite v osrednjo knjižnico v Litijo.

 

Poletni delovni čas (julij in avgust)

Knjižnici Litija in Šmartno
Poletni delovni čas velja v mesecih juliju in avgustu
Ponedeljek od 12. do 19. ure
Torek od 7.30. do 14.30 ure
Sreda od 7.30. do 14.30 ure,
ŠMARTNO ZAPRTA
Četrtek od 12. do 19. ure
Petek od 7.30. do 14. 30 ure
Sobota ZAPRTO
 
Namig: za podaljšanje izven delovnega časa potujočih enot lahko pokličete tudi v matično knjižnico Litija.
 
Knjižnica Gabrovka
v juliju in avgustu bo knjižnica Gabrovka odprta ob torkih, vsakih 14 dni, od 17. do 19. ure.
(11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8.)
 
Knjižnica Vače
v juliju in avgustu bo knjižnica Vače  odprta ob ponedeljkih, vsakih 14 dni, od 17. do 19. ure.
(10. 7., 24. 7., 7. 8., 21. 8.)