KRONIKA

1872 – ustanovitev Narodne čitalnice v Šmartnem

1885 – Ustanovitev Slovenskega bralnega društva v Litiji

Sokolska knjižnica v Litiji (Sokol ustanovljen 1909)

Knjižnica Svoboda – 1923 (prenehala delovati leta 1941)

po letu 1945 – Ljudska knjižnica OF – preimenovanje v Ljudsko knjižnico

1961 – prvi zakon o knjižničarstvu

v letu 1964 poleg Ljudske knjižnice Litija (prostori v dvorani na Stavbah) deluje še 10 knjižnic (Ribče, Hotič, Sava, Kostrevnica,

Šmartno, Kresnice, Polšnik, Gabrovka, DU Litija) – vodi jo Anica Brovč 1966 – knjižnica se preseli v Knavsovo hišo (stala je pod nadvozom), pridobi dve sobi, ločen oddelek za mlade;

1967 – knjižnica dobi status matične, preimenovana je v Matično knjižnico Litija, deluje pri Delavski univerzi Litija; dobi prvega redno zaposlenega delavca (Bogdan Bučar);

1971 – zaposlena nova strokovna sodelavka – Joža Ocepek, ki knjižnico tudi vodi

1971 – odpre se podružnična knjižnica v Šmartnem (Kulturni dom)

1973 – odpre se podružnična knjižnica v Gabrovki – zaradi slabega obiska se leta 1979 ukine knjižna zaloga se priključi potujoči knjižnici (danes ta deluje v 10 krajih občin Litija in Šmartno)

1972 – knjižnica se zaradi gradnje nadvoza seli v Farbarjev grad

1972 – prvič organizirana knjižnična in knjižna vzgoja

1973 – namesto izposojnine se uvede članarina, kar ugodno vpliva na izposojo;

1982 - reorganizacija Delavske univerze v Zavod za izobraževanje in kulturo Litija; knjižnica se preseli iz Farbarjevega gradu na Parmovo ulico (dograjena je nova občinska stavba, občina se iz Parmove preseli, knjižnica dobi 100m2 prostora)

1989 – knjižnici je dodeljena celotna stavba na Parmovi 9 pričetek adaptacije nekdanjega glavarstva po fazah (streha, prvo nadstropje, pritličje, klet, fasada)

2002 – Zaključek adaptacije (sodelovanje Občine Litija in Ministrstva za kulturo RS)

2006 – Občina Šmartno odkupi nekdanjo šolo/pekarno na Staretovem trgu in prostore nameni krajevni knjižnici

2004 – Občini Litija in Šmartno pri Litiji sprejmeta Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Litija (knjižnica postane samostojni zavod, ni več del Zavoda za izobraževanje in kulturo Litija)

2007 – avtomatizirana izposoja v potujoči knjižnici Gabrovka

2007 – odprtje novih prostorov krajevne knjižnice v Šmartnem (150 m2)

2010  odprtje nove enote knjižnice na Vačah


Obratovalni čas

Telefon: 01 898 05 80  
Ponedeljek od 10:00 do 19:00
Torek od 10:00 do 18:00
Sreda od 10:00 do 19:00
Četrtek od 8:00 do 19:00
Petek od 8:00 do 19:00
Sobota od 7:30 do 12:30
Nedelja in prazniki ZAPRTO
Telefon: 01 899 20 80  
Ponedeljek od 8:00 do 15:00
Torek od 12:00 do 19:00
Sreda ZAPRTO
Četrtek od 12:00 do 19:00
Petek od 8:00 do 15:00
Sobota, nedelja in prazniki ZAPRTO

Telefon: 0599 79844

Knjižnico v Gabrovki lahko obiskujete ob sredah od 13. do 17. ure.

Namig: za podaljšanje gradiva v knjižnici Gabrovka izven delovnega časa, pokličite v osrednjo knjižnico v Litijo.

V času šolskih počitnic bo knjižnica zaprta!

Telefon: 01 620 37 53

Knjižnica Vače je odprta ob ponedeljkih od 12. do 17. ure!

Namig: za podaljšanje gradiva v knjižnici Vače izven delovnega časa, pokličite v osrednjo knjižnico v Litijo.

V času šolskih počitnic bo knjižnica zaprta!