DEJAVNOST

V obeh enotah Litija in Šmartno pri Litiji izvajamo naslednje dejavnosti:
 • izposoja in svetovanje pri izboru knjižničnega gradiva na dom ali v čitalnici,
 • rezerviranje knjižničnega gradiva,
 • uporaba tehnične opreme namenjene uporabnikom,
 • dostop do interneta,
 • dostop do javnih elektronskih virov in njihova uporaba,
 • uporaba knjižničnih katalogov in vzajemnega kataloga,
 • posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva,
 • predstavitveni ogledi knjižnice,
 • vrtec in šola na obisku,
 • organiziranje razstav
 • pridobivanje novih uporabnikov knjižnice.
V knjižnicah Litija in Šmartno pri Litiji pa še:
 • ure pravljic in igralne ure,
 • srečanja z ustvarjalci,
 • predstavitve knjig, razgovori o novih knjigah
 • strokovna in potopisna predavanja,
 • usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice in njenega gradiva ter informacijskih virov in pripomočkov,
 • prireditve v sklopu vseživljenjskega učenja ter mentorstvo za samostojno učenje,
 • informacijsko opismenjevanje za mladino in odrasle,
 • preslikovanje iz knjižničnega gradiva, ki je v lasti knjižnice,
 • dopolnjevanje in oblikovanje domoznanske zbirke,
 • mentorstvo študentom bibliotekarstva, prostovoljcem in iskalcem zaposlitve.
V izposojevališčih kolekcijske potujoče knjižnice poteka:
 • izposoja in svetovanje pri izboru knjižničnega gradiva na dom ali v čitalnici,
 • rezerviranje knjižničnega gradiva,
 • občasne ure pravljic in igralne ure in srečanja z ustvarjalci.

Obratovalni čas

Ponedeljek od 10. do 19. ure
Torek od 10. do 18. ure
Sreda od 10. do 19. ure
Četrtek od 8. do 19. ure
Petek od 8. do 19. ure
Sobota ZAPRTO
Ponedeljek od 12:00 do 19:00 ure
Torek od 7.30. do 14:30 ure
Sreda ZAPRTO
Četrtek od 12:00 do 19:00 ure
Petek od 7:30 do 14:30 ure
Sobota Zaprto
 
Knjižnici Litija in Šmartno
Poletni delovni čas velja v mesecih juliju in avgustu
Ponedeljek od 12. do 19. ure
Torek od 7.30. do 14.30 ure
Sreda od 7.30. do 14.30 ure,
ŠMARTNO ZAPRTA
Četrtek od 12. do 19. ure
Petek od 7.30. do 14. 30 ure
Sobota ZAPRTO
 
Namig: za podaljšanje izven delovnega časa potujočih enot lahko pokličete tudi v matično knjižnico Litija.