DEJAVNOST

V obeh enotah Litija in Šmartno pri Litiji izvajamo naslednje dejavnosti:
 • izposoja in svetovanje pri izboru knjižničnega gradiva na dom ali v čitalnici,
 • rezerviranje knjižničnega gradiva,
 • uporaba tehnične opreme namenjene uporabnikom,
 • dostop do interneta,
 • dostop do javnih elektronskih virov in njihova uporaba,
 • uporaba knjižničnih katalogov in vzajemnega kataloga,
 • posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva,
 • predstavitveni ogledi knjižnice,
 • vrtec in šola na obisku,
 • organiziranje razstav
 • pridobivanje novih uporabnikov knjižnice.
V knjižnicah Litija in Šmartno pri Litiji pa še:
 • ure pravljic in igralne ure,
 • srečanja z ustvarjalci,
 • predstavitve knjig, razgovori o novih knjigah
 • strokovna in potopisna predavanja,
 • usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice in njenega gradiva ter informacijskih virov in pripomočkov,
 • prireditve v sklopu vseživljenjskega učenja ter mentorstvo za samostojno učenje,
 • informacijsko opismenjevanje za mladino in odrasle,
 • preslikovanje iz knjižničnega gradiva, ki je v lasti knjižnice,
 • dopolnjevanje in oblikovanje domoznanske zbirke,
 • mentorstvo študentom bibliotekarstva, prostovoljcem in iskalcem zaposlitve.
V izposojevališčih kolekcijske potujoče knjižnice poteka:
 • izposoja in svetovanje pri izboru knjižničnega gradiva na dom ali v čitalnici,
 • rezerviranje knjižničnega gradiva,
 • občasne ure pravljic in igralne ure in srečanja z ustvarjalci.

Obratovalni čas

Telefon: 01 898 05 80  
Ponedeljek od 10:00 do 19:00
Torek od 10:00 do 18:00
Sreda od 10:00 do 19:00
Četrtek od 8:00 do 19:00
Petek od 8:00 do 19:00
Sobota od 7:30 do 12:30
Nedelja in prazniki ZAPRTO
Telefon: 01 899 20 80  
Ponedeljek od 8:00 do 15:00
Torek od 12:00 do 19:00
Sreda ZAPRTO
Četrtek od 12:00 do 19:00
Petek od 8:00 do 15:00
Sobota, nedelja in prazniki ZAPRTO

Telefon: 0599 79844

Knjižnico v Gabrovki lahko obiskujete ob sredah od 13. do 17. ure.

Namig: za podaljšanje gradiva v knjižnici Gabrovka izven delovnega časa, pokličite v osrednjo knjižnico v Litijo.

V času šolskih počitnic bo knjižnica zaprta!

Telefon: 01 620 37 53

Knjižnica Vače je odprta ob ponedeljkih od 12. do 17. ure!

Namig: za podaljšanje gradiva v knjižnici Vače izven delovnega časa, pokličite v osrednjo knjižnico v Litijo.

V času šolskih počitnic bo knjižnica zaprta!