Projekt Spletni biografski leksikon Srca Slovenije je nastal na pobudo Knjižnice Litija. Le ta že od leta 1991 organizirano zbira domoznansko gradivo z območja svojega delovanja. Zbiramo več vrst gradiva: monografije, članke, periodiko, drobni tisk, letake, plakate in drugo. Zaradi kadrovskih vrzeli se zaposleni težko osredotočajo na klasificiranje in obdelavo tega gradiva (pretežno so obdelane le monografske publikacije).

Ob pisani in bogati domoznanski dejavnosti knjižnice so bile osnovane tudi takoimenovane bibliografske mape osebnosti (in društev), ki so delovale in še delujejo v povezavi z našim območjem. S podatki iz teh map so si dostikrat pomagali ustvarjalci kronik, razni zgodovinarji in drugi, ki jih zanimajo "lokalne študije", kot popularno imenujemo domoznanstvo. Knjižnica si je želela, da bi informacije "kdo - je - kdo" postale dostopnejše in tako je dozorela odločitev za pripravo podatkov za spletni biografski leksikon. Seveda so nas spodbujale tudi pozitivne izkušnje slovenskih kolegov in njihovih leksokonov (Gorenjci.si, Notranjci.si, Dolenjci.si in drugi).

Ime našega leksikona je povezano z blagovno znamko Srce Slovenije, ki jo je razvil Center za razvoj Litija. Območje Občin Litija in Šmartno pri Litiji, ki jih pokrivamo s svojo knjižnično mrežo je v nekakšnem precepu: delno Dolenjci, delno Zasavci, predvsem pa nekaj vmes. Osrčje Slovenije nas torej povezuje in upamo, da bomo k objavi vsebin v leksikonu pritegnili še druge občine, knjižnice, muzeje, šole, ki se bodo lahko identificirale z Obrazi Srca Slovenije.

Ker je projekt v fazi nastajanja, bomo veseli novih pobud, pripomb in opozoril. Vsekakor so dobrodošle dopolnitve manjkajočih podatkov, veseli bomo tudi pobud za umestitev novih osebnosti.

Projekt je v prvi fazi (nakup modula in financiranje dela projektne sodelavke) podprla OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI. 

Projekt smo nadgradili s sodelovanjem s portalom Znani Slovenci.si, kjer so se osebnosti z območja Srca Slovenije pridružile pomembnim Slovencem in Slovenkam.

Baza podatkov se dopolnjuje in ažurira – veseli smo pobud in dopolnitev iz okolja.

Osebnosti prihajajo z različnih področij: športa, gospodarstva, kulture, znanosti, arhitekture, novinarstva, politike, prosvete in drugih področij. Ne gre le za osebnosti iz zgodovine, pač pa tudi iz sedanjosti, zato se bo vsebina nenehno dopolnjevala. Prizadevali si bomo, da bodo podatki točni in preverjeni iz večih virov, če pa boste opazili kakšno napako, bomo veseli opozorila. Z veseljem pričakujemo tudi pobude za vnos novih osebnosti.

Želimo, da bi vam zbrane informacije koristile in da bi skupaj spoznavali, kako bogati smo – zaradi ljudi in njihovih talentov!

www.obrazisrcaslovenije.si

Obratovalni čas

Telefon: 01 898 05 80  
Ponedeljek od 10:00 do 19:00
Torek od 10:00 do 18:00
Sreda od 10:00 do 19:00
Četrtek od 8:00 do 19:00
Petek od 8:00 do 19:00
Sobota od 7:30 do 12:30
Telefon: 01 899 20 80  
Ponedeljek od 8:00 do 15:00
Torek od 12:00 do 19:00
Sreda ZAPRTO
Četrtek  od 12:00 do 19:00
Petek od 8:00 do 15:00
Sobota Zaprto

Telefon: 0599 79844

TOREK  10:00 do 14:00
PETEK   17:00 do 19:00 (V SEPTEMBRU PETKI ODPRTI ŠE PO POLETNEM URNIKU: 4.9.2020 in 18.9.2020 od 18:00 do 19:00)

V času šolskih počitnic je knjižnica ob torkih zaprta!

Namig: za podaljšanje gradiva v knjižnici Gabrovka izven delovnega časa, pokličite v osrednjo knjižnico v Litijo.

Telefon: 01 620 37 53

PONEDELJEK  16:00 do 19:00
SREDA              11:00 do 14:30

V času šolskih počitnic je knjižnica zaprta!

Namig: za podaljšanje gradiva v knjižnici Vače izven delovnega časa, pokličite v osrednjo knjižnico v Litijo.

 

Kako do nas