KNJIŽNI DAROVI V KNJIŽNICIKnjižnično gradivo lahko darujejo posamezniki in institucije. Darovano gradivo knjižnica vključuje v svoj knjižnični fond le, če oceni, da ustreza merilu aktualnosti in drugim strokovnim merilom ter letnim in dolgoročnim ciljem oblikovanja knjižnične zbirke. To pomeni, da pri sprejemanju darov knjižnica upošteva iste kriterije za izbor kot pri nakupu. 

Čeprav darovanega gradiva knjižnici ni potrebno plačati, pomeni dar za knjižnico tudi strošek, zato knjižnica oblikuje svojo politiko sprejemanja darov:

  • Knjižnica sprejema knjižni dar brez vnaprejšnjega dogovora, vendar brez vsakih pogojev. To pomeni, da sama odloča, ali bo darovano gradivo vključila v svojo zbirko ali ne. Publikacije, ki jih knjižnica ne uvrsti v svojo zbirko, lahko podari naprej drugim knjižnicam ali nepridobitnim ustanovam oz. posameznikom (obiskovalcem) ali pa jih tudi proda.
  • Darovalec podpiše izjavo, da je seznanjen in se strinja, da z dnem predaje knjig ali drugega gradiva knjižnici, knjižnica odloča o tem, kaj bo z gradivom storila.
  • Tudi o darovih, ki jih knjižnica prejme od institucij po pošti brez vnaprejšnjega dogovora, odloča in postopa na način kot pri individualnih darovalcih. Podpisana izjava v tem primeru ni potrebna.
  • V primeru, da knjižnica prejme posebno dragocen dar (npr. posebno gradivo ali zbirke trajne vrednosti), se z darovalcem vnaprej podpiše dogovor, v katerem so opredeljeni načini vključitve darovanega gradiva v knjižnični fond, lokacija, postavitev gradiva, dostopnost ipd. 
V Knjižnici Litija smo veseli vsakršnega daru, saj z njim obogatimo svojo zbirko ali najdemo bralce za knjige, ki jih ne potrebujete več. Predvsem pa bomo veseli, če se boste obrnili na našo institucijo v zvezi z gradivom, ki je nastalo na našem področju oz. se dotika osebnosti, ki so delovale v naših krajih.

Hvala, da nam pomagate graditi našo zbirko! 

Obratovalni čas

Telefon: 01 898 05 80  
Ponedeljek od 10:00 do 19:00
Torek od 10:00 do 18:00
Sreda od 10:00 do 19:00
Četrtek od 8:00 do 19:00
Petek od 8:00 do 19:00
Sobota 7:30 do 12:30
Nedelja in prazniki ZAPRTO

V mesecih juliju in avgustu velja poletni delovni čas (glej spodaj).

Telefon: 01 899 20 80  
Ponedeljek od 8:00 do 15:00
Torek od 12:00 do 19:00
Sreda ZAPRTO
Četrtek od 12:00 do 19:00
Petek od 8:00 do 15:00
Sobota, nedelja in prazniki ZAPRTO

V mesecih juliju in avgustu velja poletni delovni čas (glej spodaj).

Telefon: 0599 79844  
Torek 10:00 do 14:00
Petek 17:00 do 19:00
 
POLETNI DELOVNIK:
v juliju in avgustu bo knjižnica Gabrovka odprta ob torkih, vsakih 14 dni, od 17. do 19. ure.
(11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8.)
 

Namig: za podaljšanje gradiva v knjižnici Gabrovka izven delovnega časa, pokličite v osrednjo knjižnico v Litijo.

 

Telefon: 0590 21 313  
Ponedeljek 15:00 do 19:00
Sreda 10:00 do 14:30

POLETNI DELOVNIK
v juliju in avgustu bo knjižnica Vače  odprta ob ponedeljkih, vsakih 14 dni, od 17. do 19. ure.
(10. 7., 24. 7., 7. 8., 21. 8.)
 

Namig: za podaljšanje gradiva v knjižnici Vače izven delovnega časa, pokličite v osrednjo knjižnico v Litijo.

 

Poletni delovni čas (julij in avgust)

Knjižnici Litija in Šmartno
Poletni delovni čas velja v mesecih juliju in avgustu
Ponedeljek od 12. do 19. ure
Torek od 7.30. do 14.30 ure
Sreda od 7.30. do 14.30 ure,
ŠMARTNO ZAPRTA
Četrtek od 12. do 19. ure
Petek od 7.30. do 14. 30 ure
Sobota ZAPRTO
 
Namig: za podaljšanje izven delovnega časa potujočih enot lahko pokličete tudi v matično knjižnico Litija.
 
Knjižnica Gabrovka
v juliju in avgustu bo knjižnica Gabrovka odprta ob torkih, vsakih 14 dni, od 17. do 19. ure.
(11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8.)
 
Knjižnica Vače
v juliju in avgustu bo knjižnica Vače  odprta ob ponedeljkih, vsakih 14 dni, od 17. do 19. ure.
(10. 7., 24. 7., 7. 8., 21. 8.)