Prosta delovna mesta

Javni zavod Knjižnica Litija

V petek, 24.9.2021, je bil v Uradnem listu RS št. 153/21, objavljen razpis za delovno mesto direktorja Knjižnice Litija. 

Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02), 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 96/02), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda splošne knjižnice Litija (Uradni list RS, št. 3/04), Svet Knjižnice Litija razpisuje 

prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Knjižnice Litija 

Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje: 

– ima najmanj univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri, 

– ima opravljen izpit iz bibliotekarske stroke in osnov računalništva, 

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na knjižničarskem področju,

 – ima najmanj 4 leta delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delih, 

– kdor strokovno pozna delo knjižnice in predloži program dela knjižnice za naslednje mandatno obdobje (2022–2026). 

Direktorja se imenuje s 1. 1. 2022, mandat traja pet let. 

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in programom dela naj kandidati/tke v zaprti kuverti pošljejo v 8 dneh od objave razpisa na naslov:

Knjižnica Litija, Parmova ulica 9, 1270 Litija,
s pripisom »Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja knjižnice«

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku. 

Svet Knjižnice Litija  

 

Knjižnica Litija na Facebooku

Obratovalni čas

Telefon: 01 898 05 80  
Ponedeljek od 10:00 do 19:00
Torek od 10:00 do 18:00
Sreda od 10:00 do 19:00
Četrtek od 8:00 do 19:00
Petek od 8:00 do 19:00
Sobota 7:30 do 12:30
Nedelja in prazniki ZAPRTO

 

Telefon: 01 899 20 80  
Ponedeljek od 8:00 do 15:00
Torek od 12:00 do 19:00
Sreda ZAPRTO
Četrtek od 12:00 do 19:00
Petek od 8:00 do 15:00
Sobota, nedelja in prazniki ZAPRTO

 

Telefon: 0599 79844  
Torek 10:00 do 14:00
Petek 17:00 do 19:00
 
POLETNI DELOVNIK:
v juliju in avgustu bo knjižnica Gabrovka odprta ob torkih, vsakih 14 dni, od 17. do 19. ure.
(5.7., 19.7., 2.8., 16.8., 30.8)
 

Namig: za podaljšanje gradiva v knjižnici Gabrovka izven delovnega časa, pokličite v osrednjo knjižnico v Litijo.

 

Telefon: 0590 21 313  
Ponedeljek 15:00 do 19:00
Sreda 10:00 do 14:30

POLETNI DELOVNIK
v juliju in avgustu bo knjižnica Vače  odprta ob ponedeljkih, vsakih 14 dni, od 17. do 19. ure.
(11.7., 25.7., 8.8., 22.8.)
 

Namig: za podaljšanje gradiva v knjižnici Vače izven delovnega časa, pokličite v osrednjo knjižnico v Litijo.

 

Poletni delovni čas (julij in avgust)

Knjižnici Litija in Šmartno
Poletni delovni čas velja v mesecih juliju in avgustu
Ponedeljek od 12. do 19. ure
Torek od 7.30. do 14.30 ure
Sreda od 7.30. do 14.30 ure,
ŠMARTNO ZAPRTA
Četrtek od 12. do 19. ure
Petek od 7.30. do 14. 30 ure
Sobota ZAPRTO
 
Namig: za podaljšanje izven delovnega časa potujočih enot lahko pokličete tudi v matično knjižnico Litija.
 
Knjižnica Gabrovka
v juliju in avgustu bo knjižnica Gabrovka odprta ob torkih, vsakih 14 dni, od 17. do 19. ure.
(5.7., 19.7., 2.8., 16.8., 30.8)
 
Knjižnica Vače
v juliju in avgustu bo knjižnica Vače  odprta ob ponedeljkih, vsakih 14 dni, od 17. do 19. ure.
(11.7., 25.7., 8.8., 22.8.)