HIŠNI REDCenjene obiskovalke in obiskovalci Knjižnice Litija, da bi se v knjižnici dobro in varno počutili, Vas prosimo, da upoštevate hišni red.

Prosimo, da:
 • da se pri izposoji in vračilu gradiva identificirate s svojo člansko izkaznico;
 • da z otroki ne obiskujete prireditev, ki niso primerne njihovi starosti;
 • se primerno vedete v knjižničnih prostorih (niste agresivni do bralcev, knjižničnih delavcev in opreme; upoštevate red in tišino);
 • za predšolske otroke pri tem prevzemajo vso odgovornost starši ali njihovi odrasli spremljevalci;
 • odgovorno in skrbno ravnate z izposojenim gradivom;
 • upoštevate navodila zaposlenih v knjižnici;v
 • v knjižnici ne uporabljajte mobilnih telefonov oz. zvočne signale stišate;
 • ne vstopate z rolkami;
 • ne vstopate v spremstvu domačih živali;
 • v knjižnici ne uživate hrane in pijače (posebno ne ob računalnikih),
 • upoštevate navodila požarnega reda;
 • ne vstopate v delovna območja zaposlenih.
Knjižnica ne odgovarja za pregledovanje vsebin na svetovnem spletu, kljub sprejetim varnostnim omejitvam.

Prosimo Vas, da ste ob obisku obzirni do drugih obiskovalcev (zagotovite, da tudi najmlajši ne kričijo in ne tekajo po knjižnici).

KAJENJE IN ALKOHOL
med obiskom knjižnice kajenje ni dovoljeno; prepoved velja za vse, prav tako ni dovoljeno uživanje alkoholnih pijač.

HIGIENA PROSTOROV
Prostore knjižnice dnevno redno čistimo, zato vas prosimo, da s svojim ravnanjem prispevate k čistoči in urejenosti (tudi v sanitarijah). Če boste iz malomarnosti povzročili škodo, vam bomo, žal, prisiljeni odmeriti odškodnino.

Zaposleni v knjižnici imajo pravico odstraniti iz knjižnice tistega, ki se ne ravna po teh pravilih.

Obratovalni čas

Ponedeljek od 10. do 19. ure
Torek od 10. do 18. ure
Sreda od 10. do 19. ure
Četrtek od 8. do 19. ure
Petek od 8. do 19. ure
Sobota ZAPRTO
Ponedeljek od 12:00 do 19:00 ure
Torek od 7.30. do 14:30 ure
Sreda ZAPRTO
Četrtek od 12:00 do 19:00 ure
Petek od 7:30 do 14:30 ure
Sobota Zaprto
 
Knjižnici Litija in Šmartno
Poletni delovni čas velja v mesecih juliju in avgustu
Ponedeljek od 12. do 19. ure
Torek od 7.30. do 14.30 ure
Sreda od 7.30. do 14.30 ure,
ŠMARTNO ZAPRTA
Četrtek od 12. do 19. ure
Petek od 7.30. do 14. 30 ure
Sobota ZAPRTO
 
Namig: za podaljšanje izven delovnega časa potujočih enot lahko pokličete tudi v matično knjižnico Litija.