Medknjižnična izposoja

     Če želenega gradiva pri nas ni, ga Knjižnica Litija drugje naroči.

Po sprejetem dogovoru med nekaterimi splošnimi knjižnicami Osrednjeslovenskega območja, uporabnikom naših storitev, iz teh knjižnic, omogočamo brezplačno medknjižnično izposojo strokovnega in študijskega gradiva. 

Zato si prizadevamo, da gradivo najdemo v eni od vključenih osrednjeslovenskih knjižnic.

Brezplačna medknjižnična izposoja velja le za POUČNE oz. študijske knjige.

Za izposojo iz drugih slovenskih knjižnic oz. za preostalo gradivo mora uporabnik plačati izposojo po sprejetem ceniku (6 EUR).

Medknjižnično izposojo naroči član knjižnice osebno ali po telefonu v osrednji Knjižnici Litija. Pri naročilu in prevzemu mora predložiti svojo člansko izkaznico ali se izkazati s svojo člansko številko. Gradivo prevzame po prejetem obvestilu (2-3 dni) ter je v celoti odgovoren, da ga nepoškodovanega vrne v roku, določenem pri izposoji (določijo ga knjižnice, ki so gradivo posredovale).

V primeru zamujenega roka vračila gradiva, se ob vračilu plača zamudnina.


 

OPOZORILO: Če katerega od izposojenih izvodov poškodujete ali izgubite, ste dolžni gradivo nadomestiti z novim oziroma poravnati stroške nabave novega gradiva. Če gradiva ne vrnete v roku, navedenem na dobavnici, ste dolžni kriti stroške zamudnine.

Obratovalni čas

Ponedeljek od 10. do 19. ure
Torek od 10. do 18. ure
Sreda od 10. do 19. ure
Četrtek od 8. do 19. ure
Petek od 8. do 19. ure
Sobota ZAPRTO
Ponedeljek od 12:00 do 19:00 ure
Torek od 7.30. do 14:30 ure
Sreda ZAPRTO
Četrtek od 12:00 do 19:00 ure
Petek od 7:30 do 14:30 ure
Sobota Zaprto
 
Knjižnici Litija in Šmartno
Poletni delovni čas velja v mesecih juliju in avgustu
Ponedeljek od 12. do 19. ure
Torek od 7.30. do 14.30 ure
Sreda od 7.30. do 14.30 ure,
ŠMARTNO ZAPRTA
Četrtek od 12. do 19. ure
Petek od 7.30. do 14. 30 ure
Sobota ZAPRTO
 
Namig: za podaljšanje izven delovnega časa potujočih enot lahko pokličete tudi v matično knjižnico Litija.

 

Kako do nas