Medknjižnična izposoja

     Če želenega gradiva pri nas ni, ga Knjižnica Litija drugje naroči.

Po sprejetem dogovoru med nekaterimi splošnimi knjižnicami Osrednjeslovenskega območja, uporabnikom naših storitev, iz teh knjižnic, omogočamo brezplačno medknjižnično izposojo strokovnega in študijskega gradiva. 

Zato si prizadevamo, da gradivo najdemo v eni od vključenih osrednjeslovenskih knjižnic.

Brezplačna medknjižnična izposoja velja le za POUČNE oz. študijske knjige.

Za izposojo iz drugih slovenskih knjižnic oz. za preostalo gradivo mora uporabnik plačati izposojo po sprejetem ceniku (6 EUR).

Medknjižnično izposojo naroči član knjižnice osebno ali po telefonu v osrednji Knjižnici Litija. Pri naročilu in prevzemu mora predložiti svojo člansko izkaznico ali se izkazati s svojo člansko številko. Gradivo prevzame po prejetem obvestilu (2-3 dni) ter je v celoti odgovoren, da ga nepoškodovanega vrne v roku, določenem pri izposoji (določijo ga knjižnice, ki so gradivo posredovale).

V primeru zamujenega roka vračila gradiva, se ob vračilu plača zamudnina.


 

OPOZORILO: Če katerega od izposojenih izvodov poškodujete ali izgubite, ste dolžni gradivo nadomestiti z novim oziroma poravnati stroške nabave novega gradiva. Če gradiva ne vrnete v roku, navedenem na dobavnici, ste dolžni kriti stroške zamudnine.

Obratovalni čas

Telefon: 01 898 05 80  
Ponedeljek od 10:00 do 19:00
Torek od 10:00 do 18:00
Sreda od 10:00 do 19:00
Četrtek od 8:00 do 19:00
Petek od 8:00 do 19:00
Sobota od 7:30 do 12:30
Nedelja in prazniki ZAPRTO
Telefon: 01 899 20 80  
Ponedeljek od 8:00 do 15:00
Torek od 12:00 do 19:00
Sreda ZAPRTO
Četrtek od 12:00 do 19:00
Petek od 8:00 do 15:00
Sobota, nedelja in prazniki ZAPRTO

Telefon: 0599 79844

Knjižnico v Gabrovki lahko obiskujete ob sredah od 13. do 17. ure.

Namig: za podaljšanje gradiva v knjižnici Gabrovka izven delovnega časa, pokličite v osrednjo knjižnico v Litijo.

V času šolskih počitnic bo knjižnica zaprta!

Telefon: 01 620 37 53

Knjižnica Vače je odprta ob ponedeljkih od 12. do 17. ure!

Namig: za podaljšanje gradiva v knjižnici Vače izven delovnega časa, pokličite v osrednjo knjižnico v Litijo.

V času šolskih počitnic bo knjižnica zaprta!

 

Kako do nas